Gildedlily bed and breakfast
Image default
Business / Transportation and Logistics

Schoorsteenveger Breda wanneer je je openhaard gaat stoken

Heeft u een open haard, dan is een schoorsteenveger Breda geen overbodige luxe. Wanneer u geregeld de open haard laat controleren door een schoorsteenveger, vermindert u daarmee direct het risico op brand door een schoorsteen die niet in een optimale conditie verkeert.

Schoorsteenveger Breda vermindert het risico op een ongewilde huisbrand

Dankzij de schoorsteenveger Breda kunnen vele huiseigenaren hun openhaard met een goed gevoel aansteken. Lekker hun woonruimte extra verwarmen met een gezellig vuurtje. Maar met het naderende seizoen waarin weer veel openhaarden in gebruik worden genomen, wordt het risico van een toevallige brand steeds aannemelijker. Wanneer u voornemens bent om de openhaard ook deze winter weer lekker warm te stoken, houd de tips in dit blog dan zeker in gedachte om het risico van een toevallige brand te verminderen of beter nog te voorkomen.

Schoorsteeninspectie is een must

Als u uw haard al enige tijd niet meer gebruikt heeft, is het plannen van een schoorsteeninspectie zeer belangrijk. De meerderheid van de huisbranden begint bij vervuilde schoorstenen die niet zijn geveegd. Aangezien de creosoot zich ophoopt, kunnen de hoge temperaturen en het branden van sintels het creosoot ontsteken. Waardoor een brand in de schoorsteen veroorzaakt wordt die zich vervolgens snel door het volledige huis kan uitspreiden. Tijdens een schoorsteeninspectie, zal de schoorsteenveger in Breda van Hendriks Vegers de schoorsteen schoonmaken om het risico van een brand te verminderen.

Fysieke schade

Naast het controleren van de creosoot niveaus, controleert de schoorsteenveger ook de open haard en de schoorsteen op fysieke schade en belemmeringen die een veiligheidsgevaar kunnen zijn. Kleine dieren zoals vleermuizen, vogels en eekhoorns kunnen nesten bouwen in de schoorsteen, waardoor verstoppingen kunnen ontstaan. Ernstige weersomstandigheden als gevolg van ijzel- en sneeuwbuien kunnen ook structurele schade veroorzaken. De schoorsteenveger zorgt ervoor dat uw schoorsteen vrij is van hindernissen en kan eventuele reparaties aanraden.

Maak uw openhaard veilig voor kinderen

Wanneer het vuur in de openhaard brandt, moeten kinderen te allen tijde onder toezicht staan om brandwonden te voorkomen. Houd de eventueel aanwezige glazen deur van de haard gesloten als er kinderen of huisdieren aanwezig zijn. Sta niet toe dat kinderen de open haard aansteken. De kinderen moeten weten dat een brand zeer heet is en moeten altijd een veilige afstand tot de openhaard in acht nemen.